Niedostępność Systemu w podatku akcyzowym i zasady postępowania w takim przypadku

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym obowiązujące od 1.1.2019 r. dotyczą przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu. Przewidziano w nich zastąpienie papierowego dokumentu dostawy stosowanego przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie - dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD). Jednak może się zdarzy, że System jest niedostępny. Ustawa akcyzowa przewiduje, że uznaje się go za niedostępny, jeżeli użytkownik poinformuje właściwy organ o niemożności przesyłania dokumentów, a organ to potwierdzi. W rozporządzeniu MF z 14.12.2018 r. w sprawie wyznaczenia organu właściwego do potwierdzania niedostępności Systemu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2406) jako organ właściwy do potwierdzania niedostępności Systemu wyznaczono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Ponadto w rozporządzeniu MF z 20.12.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności (Dz.U. z 2018 r. poz. 2450) określono sposób postępowania użytkowników Systemu w przypadku jego niedostępności oraz po jej przywróceniu. W przypadku niedostępności Systemu podmiot wysyłający, przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz poza tą procedurą z użyciem Systemu, umieszcza odpowiednio w dokumencie zastępującym e-AD lub w dokumencie zastępującym e-DD lokalny numer referencyjny, który identyfikuje przemieszczenie do czasu przesłania dokumentów w Systemie po przywróceniu jego dostępności.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności