Niebawem upływa termin składania wniosków taryfowych! – nowy projekt rozporządzenia

Najnowsza wersja projektu została opublikowana 14.2.2018 r. Projekt ten został skierowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Pierwszy projekt rozporządzenia taryfowego został opublikowany 11.1.2018 r. i wywołał zdecydowany sprzeciw przedstawicieli sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.

Najważniejsze zmiany w prawie dotyczą:

  • zniesienia 5% ograniczenia marży zysku,
  • przywrócenia spłat rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji jako elementu niezbędnych przychodów,
  • zniesienia obowiązku pomniejszania niezbędnych przychodów o nadwyżkę zysku z lat poprzednich,
  • zdefiniowania niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
  • skrócenia okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf w 2018 i 2019 roku,
  • braku możliwości stosowania opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.
Ważne
Przedmiotowe rozporządzenie jest niezbędne do prawidłowego opracowania wniosków taryfowych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Termin na sporządzenie i przekazanie do organu regulacyjnego wniosków upływa w 12.3.2018 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności