Najnowsza wersja projektu została opublikowana 14.2.2018 r. Projekt ten został skierowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Pierwszy projekt rozporządzenia taryfowego został opublikowany 11.1.2018 r. i wywołał zdecydowany sprzeciw przedstawicieli sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.

Najważniejsze zmiany w prawie dotyczą:

  • zniesienia 5% ograniczenia marży zysku,
  • przywrócenia spłat rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji jako elementu niezbędnych przychodów,
  • zniesienia obowiązku pomniejszania niezbędnych przychodów o nadwyżkę zysku z lat poprzednich,
  • zdefiniowania niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
  • skrócenia okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf w 2018 i 2019 roku,
  • braku możliwości stosowania opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.
Ważne
Przedmiotowe rozporządzenie jest niezbędne do prawidłowego opracowania wniosków taryfowych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Termin na sporządzenie i przekazanie do organu regulacyjnego wniosków upływa w 12.3.2018 r.