Nie wszystkie procedury fiskalne stanęły

Uchwalona przez Sejm ustawa antykryzysowa wprowadza przepisy zawieszające bieg terminów w różnych postępowaniach, w tym podatkowych.

Jednak, jak zapewniła „Rz" Anita Wielanek, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej, choć wstrzymano bezpośrednią obsługę interesantów, a niektórzy urzędnicy pracują zdalnie, to KAS działa.

– Wciąż wydawane są decyzje, w tym te o zwrotach PIT i VAT. Raczej nie będziemy wszczynali nowych kontroli, a w tych już prowadzonych staramy się, jeśli tylko można, wykorzystać elektroniczną komunikację z podatnikami – informuje rzeczniczka. Zaznacza, że do klasycznej kontroli jednak może dojść w razie podejrzenia popełnienia oszustw.

Rząd planował w ustawie antykryzysowej dać ministrowi finansów prawo do wstrzymania określonego rodzaju kontroli w drodze rozporządzenia. W ostatecznej wersji znalazło się jednak tylko zawieszenie biegu terminów (w art. 15zzs). Wprowadzono też przepis umożliwiający działanie urzędów mimo zawieszenia biegu terminów. Przewiduje on, że w okresie stanu epidemicznego albo epidemii czynności dokonane w postępowaniach i kontrolach są skuteczne. Urząd skarbowy będzie też mógł wydać decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony.

Ta regulacja nie objęła jednak wszystkich możliwych procedur interesujących podatników. Jak przypomina dr Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy w kancelarii EOL, zdarza się, że dana sprawa podlega kilku kolejnym procedurom.

– Zakończenie jednej z nich nie powoduje automatycznie wszczęcia drugiej – podkreśla Bartosiewicz i daje przykład. Organ podatkowy wydał decyzję ostateczną, a podatnik ma 30 dni na skargę do sądu administracyjnego.

– To swoisty termin międzyproceduralny, bo postępowanie administracyjne już się zakończyło, a sądowe jeszcze nie rozpoczęło – mówi ekspert i zauważa, że przepis ustawy antykryzysowej nie zawiesił tych terminów. – Pełnomocnikom podatników w takich sprawach można sugerować, by z ostrożności procesowej nie czekali ze składaniem skarg – radzi Bartosiewicz.

Jak zauważa Alicja Sarna, doradca podatkowy i partner w MDDP, zawieszenie terminów nie stoi na przeszkodzie działaniom analitycznym urzędów i planowaniu czynności, które będą podjęte po zakończeniu stanu epidemii. Wskazuje jednak, że ustawa nie zawiesiła także terminów związanych np. z czynnościami sprawdzającymi.

– Jeśli zatem organ skarbowy prowadzi takie czynności (a nie kontrolę), to terminy na dostarczenie mu dokumentów w ramach tych czynności wciąż obowiązują – wyjaśnia ekspertka.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności