Nie wszystkie pisma użytkownik e-Urzędu Skarbowego musi opatrzyć podpisem

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1453 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 7.7.2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego.

Z rozporządzenia wynika, że nie opatruje się podpisem ani pieczęcią następujących rodzajów pism składanych przez uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym:

 • wniosku w sprawie, której załatwienie polega na wydaniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pisma generowanego automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym, w tym wniosku o wydanie zaświadczeń: ZAS-DF i ZAS-DFU;
 • zeznania w zakresie udostępnianego podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym (PIT-37, PIT-38, PIT-28 i PIT-36);
 • deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku od spadków i darowizn (SD-2);
 • deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-2);
 • zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3);
 • zawiadomienia ZAW-NR;
 • zawiadomienia określanego jako czynny żal;
 • wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku;
 • wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań;
 • wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty;
 • pisma ogólnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności