Nie można wyrokować o wypadku przy pracy, mając tylko rozbieżne opinie biegłych

Aby uznać jedną opinię spośród kilku zupełnie rozbieżnych, za podstawę orzekania, sąd musi mieć silną podstawę w uznaniu tej właśnie opinii za właściwą. Jeżeli nie jest to możliwe, a kolejne opinie zajmują odmienne stanowiska, wówczas sąd może – a nawet, zdaniem SN, powinien – wystąpić o kolejną opinię. Jeżeli w tej opinii zostanie zajęte stanowisko wspierające lub co najmniej zbliżone do którejś z wcześniejszych, rozbieżnych opinii, wówczas sąd będzie miał podstawę do wydania określonego rozstrzygnięcia.

Jeżeli nadal nie uda się uzyskać wsparcia dla jednego stanowiska biegłych, wówczas sąd powinien zwrócić się do komisji biegłych, by złożyli opinię łączną, o której mowa w art. 285 § 2 KPC. Sąd może także postąpić zgodnie z art. 290 § 1 KPC i zażądać opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. Sąd może zażądać od instytutu dodatkowych wyjaśnień pisemnych, bądź ustnych przez wyznaczoną do tego osobę, może też zarządzić złożenie dodatkowej opinii przez ten sam lub inny instytut. Dopiero wówczas sąd może podjąć decyzję w sprawie rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ będzie miał solidną podstawę merytoryczną wyrokowania (wyrok SN z 20.1.2015 r., akt I PK 148/14).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności