Fiskus nie może żądać od spadkobierców sporządzenia remanentu i zapłaty podatku, jeśli kontynuują oni działalność gospodarczą po zmarłym – orzekł WSA w Warszawie w precedensowym wyroku.