Nie ma przepisu o rozliczaniu gminnych danin

W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę dotyczącą rozliczenia nadpłaty.

Jej kanwą była konkretna sprawa. We wniosku o interpretację spółka zapytała, czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w VAT na poczet bieżących należności m.in. w podatku od nieruchomości.

Fiskus odpowiedział, że naczelnik urzędu skarbowego nie może rozstrzygać o rozliczeniu nadpłaty w sprawach podatków m.in. od nieruchomości, gdzie właściwy jest wójt (burmistrz, prezydent).

Gdy spór dotarł na wokandę NSA, trzyosobowy skład powziął poważne wątpliwości. Ostatecznie postanowił zapytać siedmioosobowy skład, czy art. 76 § 1 w związku z art. 76b § 1 ordynacji podatkowej daje podstawę do zaliczenia przez naczelnika urzędu skarbowego nadwyżki VAT na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego?

Poszerzony skład NSA uznał, że obowiązujące przepisy nie uprawniają naczelnika urzędu skarbowego do zaliczenia nadwyżki VAT na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem NSA przemawia za tym szereg argumentów, m.in. to, że organy podatkowe są z urzędu zobowiązane do przestrzegania swojej właściwości, a sporna instytucja zaliczenia jest jedną z form poboru danin, która powoduje wygaśnięcie zobowiązania. Zasadą jest, że do poboru daniny uprawnione są organy, które są też ich beneficjentami. Jak zauważył sędzia NSA Janusz Zubrzycki, postanowienie o zaliczeniu ma charakter aktu administracyjnego, nie jest to tylko operacja matematyczna.

Za stanowiskiem zaprezentowanym w uchwale przemawiają, zdaniem NSA, także kwestie praktyczne, np. długi czas między złożeniem wniosku o zaliczenie nadwyżki a faktyczną wpłatą na konto beneficjenta, tj. gminy. To mogłoby stanowić ingerencję w samodzielność finansową samorządu. Uchwała nie zapadła jednomyślnie, dwóch sędziów złożyło zdania odrębne. W ocenie NSA przemawia to za rozważeniem zmian w przepisach, które uwzględniałyby interes gmin i uprawnienia podatników.

sygnatura akt: I FPS 9/16
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności