Nie ma podatku od zbiornika na deszczówkę

ORZECZENIE

Zbiornik retencyjny, do którego odprowadzane są wody deszczowe z terenu osiedla mieszkaniowego, nie jest opodatkowany – orzekł WSA w Łodzi.

Sprawa dotyczyła dewelopera będącego współwłaścicielem gruntu, na którym posadowiony jest naziemny zbiornik retencyjny. Służy on do gromadzenia deszczówki spływającej z terenu osiedla mieszkaniowego. Spółka twierdziła, że zbiornik nie jest objęty podatkiem od nieruchomości, bo nie jest związany z jej działalnością deweloperską, ale z infrastrukturą mieszkaniową i służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Prezydent zwrócił jednak uwagę na to, że art. 1a ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówi o budowlach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nie zajętych pod nią. Nie ma więc znaczenia, czy zbiornik faktycznie jest wykorzystywany do działalności gospodarczej – stwierdził.

Co więcej – dodał – z art. 1a ust. 2a pkt 3 ustawy wynika, że tylko w dwóch przypadkach można mówić o tym, że budowla będąca w posiadaniu przedsiębiorcy nie jest związana z prowadzeniem działalności:

● gdy organ nadzoru budowlanego wydał decyzję ostateczną nakazującą rozbiórkę lub

● gdy organ nadzoru górniczego wydał decyzję ostateczną o trwałym wyłączeniu budowli z użytkowania.

Rację spółce przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 1a ust. 2a pkt 1 do nieruchomości związanych z biznesem nie zalicza się m.in. budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami. Z ustawy o własności lokali (art. 2 ust. 4) wynika natomiast, że do mieszkań mogą przynależeć ich części składowe, które są zlokalizowane na gruncie, na którym znajduje się budynek (są to tzw. pomieszczenia przynależne). Chodzi m.in. o komórki, garaże, piwnice.

Sąd, kierując się logiką i zasadami doświadczenia życiowego, stwierdził, że podobne funkcje, związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, mogą spełniać obiekty budowlane. Chodzi o obiekty przylegające do budynku, zapewniające właściwe korzystanie z niego, np. chodniki, drogi dojazdowe, skwery, place dla dzieci oraz takie, które służą zaspokojeniu innych niezbędnych potrzeb związanych z korzystaniem z powierzchni mieszkaniowej.

Łukasz Zalewski

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Łodzi z 26 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 488/17.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności