Nie ma interesu prawnego w sprostowaniu sądownym własnego protokołu powypadkowego

Stan faktyczny

Jan J. był zatrudniony w śląskiej spółce K. zajmującej się produkcją maszyn górniczych. Dnia 20.12.2010 r. stał się ofiarą wypadku przy pracy - przy czyszczeniu elementów jednej z produkowanych maszyn, odprysnął mu w oko fragment stalowego łańcucha napędowego.

Spółka K. powołała zespół powypadkowy, który uznał zajście za wypadek przy pracy. Na tej podstawie ZUS przyznał Janowi J. jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego. Po kilku latach okazało się, że ten wypadek przyczynił się do podwyższenia stopnia ryzyka zawodowego w zakładach spółki K., co spowodowało znaczące podwyższenie poziomu procentowego stawki na ubezpieczenie wypadkowe. Wobec tego spółka K. pozwała pracownika Jana J. o sprostowanie protokołu powypadkowego dotyczącego wypadku z grudnia 2010 r. w zakresie kwalifikacji tego wypadku i jego skutków.

Sądy oddaliły kolejno - powództwo, apelację i skargę kasacyjną

Wyrok SN kończący sprawę uzasadnił wskazując na art. 189 ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.), zgodnie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca interesu prawnego w takiej sprawie mieć nie może. To pracodawca powołuje zespół powypadkowy. Wprawdzie zespół ustala okoliczności wypadku i sporządza protokół, ale to pracodawca protokół zatwierdza, przyjmując jego ustalenia za własne i podając jego treść do wiadomości pracownikowi poszkodowanemu. Pracownik ma prawo zgłosić w określonym trybie zastrzeżenia do protokołu. Tu sam pracodawca zaskarża swoją własną czynność. W rozpatrywanej sprawie pracodawca w gruncie rzeczy chce aby sąd dokonał kwalifikacji wypadku przy pracy w zastępstwie pracodawcy - autora zaskarżonego protokołu. Pracodawca tym samym wchodzi w spór sam ze sobą, co powoduje niedopuszczalne utożsamienie dwóch stron procesu. Wyklucza to interes prawny pracodawcy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności