Nie każdemu wolno grozić odpowiedzialnością karną

ORZECZENIE

Rada gminy nie może uchwalić, że w formularzu deklaracji podatkowej znajdzie się pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – orzekł NSA.

W jednej z gmin we wzorze deklaracji na podatek rolny znalazło się oświadczenie o treści: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”.

Wzór deklaracji znalazł się w załączniku do uchwały rady gminy. Zaskarżył ją prokurator. Uważał, że rada gminy rażąco naruszyła prawo, bo żaden przepis nie przyznaje jej kompetencji do zawarcia w formularzach podatkowych pouczenia o odpowiedzialności karnej.

Rada nie może też przyjmować aktów prawa miejscowego (uchwał), których poszanowanie byłoby wymuszone taką odpowiedzialnością – dodał prokurator. Wskazał, że takiej podstawy nie ma też w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ani w ustawach o podatku leśnym i rolnym.

Zastrzeżeń prokuratora nie podzielił WSA w Warszawie. Stwierdził, że w ten sposób podatnik informuje tylko organ podatkowy, iż zna przepisy o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Nie mamy więc do czynienia z uprzedzeniem podatnika o odpowiedzialności, a tylko ze złożeniem przez niego informacji w tej sprawie – uznał WSA.

Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Przypomniał, że zgodnie z art. 233 par. 6 kodeksu karnego przepisy o fałszywych zeznaniach stosuje się odpowiednio do fałszywych oświadczeń złożonych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Ustawa musi jednak wyraźnie przewidywać odebranie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Katarzyna Jędrzejewska

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 11 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1219/17.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności