Może się okazać, że jedna transakcja obejmuje transfery pieniężne trwające nawet kilka lat. W takim przypadku limit 15 tys. zł płatności gotówką, którego przekroczenie wyklucza podatkowe rozliczenie kosztów, obejmuje wszystkie te transfery.

Jednocześnie nawet wiele płatności miesięcznie łącznie przekraczających wartość 15 tys. zł dokonanych na podstawie tej samej umowy można uznać za oddzielne transakcje.

Tak się stało w przypadku apteki, którą z hurtownią leków łączyła ramowa umowa. Jej sprawą zajmował się niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).W interpretacji przesądził, że za poszczególne transakcje w rozumieniu przepisów podatkowych ograniczających odliczenie kosztów trzeba uważać pojedyncze zamówienia z hurtowni.

Apteka opisała, że wiążąca ją z hurtownią farmaceutyczną umowa dotyczy udostępniania oferty, wysokości ewentualnego kredytu kupieckiego, możliwości uzyskania rabatu itp. Nie wymienia natomiast produktów ani nie zobowiązuje do nabycia określonych towarów.

Zgodnie z ustawą o CIT w razie dokonania z pominięciem rachunków bankowych płatności między przedsiębiorcami, której wartość przekracza 15 tys. zł, kwoty przewyższającej ten limit nie można rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu.

Apteka uznała, że jej sytuacji ten przepis nie dotyczy. Transakcją w rozumieniu przepisów o CIT jest skonkretyzowana operacja handlowa o określonych przez jej strony parametrach, tzn. gdy wiadomo, jaki jest przedmiot tej operacji, jaka jest cena, warunki płatności, zasady ponoszenia ryzyka itp. Strony muszą móc na podstawie wspólnie ustalonych kryteriów ustalić, czy wykonano zobowiązanie.

W tym przypadku tak nie jest, bo umowa o współpracy, jak sama nazwa wskazuje, określa jedynie ramowe zasady współpracy, ale nie precyzuje szczegółów. Dopiero skonkretyzowanie operacji handlowej pozwala na uściślenie treści zobowiązań między stronami umowy, szczególnie rozmiaru i ceny.

Dyrektor KIP podzielił opinię, że skoro umowa ramowa nie kreuje zobowiązania o określonej wartości, to limit 15 tys. zł odnosi się do wartości poszczególnych zamówień.

Organ stwierdził też, że nie ma czasowego ograniczenia okresu sumowania wielu płatności składających się na pojedynczą transakcję, jeśli taka wynika z umowy, np. dotyczącej wykonywanych etapami robót. Może to być nawet kilka lat. To jednak nie dotyczy sytuacji opisanej przez aptekę.

numer interpretacji: 2461-IBPB-1-3.45 10.44.2017.1.JKT