W opinii Inspektora prawa podstawowe, takie jak prawo do prywatności czy prawo ochrony danych osobowych powinny być dodatkowo chronione, a Konwencja będzie stanowić idealne uzupełnienie unijnego dokumentu dotyczącego sztucznej inteligencji. Wiewiórowski podkreśla, że obecnie nie ma żadnego wiążącego instrumentu prawnego w obszarze sztucznej inteligencji i związanej z nią ochrony danych osobowych i prywatności. Konwencja wydaje się więc idealną okazją do stworzenia takiego narzędzia. „Konwencja powinna zawierać odpowiednie, silne i jasne zabezpieczenia chroniące osoby, na które może mieć wpływ wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji” – dodaje Inspektor.

Aby wykorzystać okazję do stworzenia nowych, lepszych mechanizmów ochrony danych osobowych Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych utworzył kryteria, którymi powinni kierować się twórcy unijnych dyrektyw negocjacyjnych w sprawie nowej Konwencji. Przede wszystkim ogólne wartości wyrażane w Konwencji powinny opierać się na zwiększeniu bezpieczeństwa danych osób fizycznych i stwarzaniu w tym celu odpowiednich zabezpieczeń, a mające powstać dyrektywy negocjacyjne mają być maksymalnie spójne z innymi unijnymi aktami prawnymi, w szczególności tymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podkreślono także wagę utworzenia zabezpieczeń proceduralnych, zapewniających większą ochronę jednostki. Należy zakazać tworzenia i używania systemów sztucznej inteligencji mogących powodować duże zagrożenia dla osób fizycznych. Jako przykłady takich użyć wskazano między innymi kategoryzację osób fizycznych na podstawie ich danych wrażliwych (na przykład danych biometrycznych), biometryczną lub opierającą się na innych systemach identyfikację osób fizycznych bez ich świadomości w miejscach publicznych czy kategoryzację ze względu na zidentyfikowane przez system emocje danej osoby. Do listy zabronionych zastosowań systemów sztucznej inteligencji Wiewiórowski dołączył także te, które w jakikolwiek sposób naruszają godność jednostki. Należy stale obserwować wykorzystanie i tworzenie nowych systemów sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę związane z nimi ryzyka powstania naruszeń. W tym celu powinno się wprowadzić też pewne mechanizmy pozwalające na uporządkowanie przeprowadzanych kontroli, wskutek czego będą one bardziej przejrzyste, a tym samym będą skuteczniej chronić prawa osób fizycznych.

Źródła:

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2022/ai-convention-stronger-protection-fundamental-rights-necessary_en