Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – program wieloletni na lata 2016-2020

Wspomniany wyżej cel ma być realizowany przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

1. Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (operator priorytetu Biblioteka Narodowa).

Cel priorytetu to zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne będą na stronie Biblioteki Narodowej (http://www.bn.org.pl/).

2. Priorytet 2 - Infrastruktura bibliotek 2016-2020 (operator priorytetu - Instytut Książki w Krakowie)

Cel priorytetu to wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek. Wszystkie informację na temat Priorytetu dostępne są na stronie Instytut Książki (http://www.instytutksiazki.pl/infrastruktura-2016,biblioteki.html).

3. Priorytet 3 - Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Cel priorytetu to wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących:

  • szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży,
  • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także
  • szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP oraz
  • biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Informację na temat priorytetu dostępne są na stronie MEN (https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa).

Informacje na temat Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zamieszczono na stronie internetowej MKiDN (http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności