Należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 654 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 22.3.2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni.

Rozporządzenie określa:

1. Śródlądowe drogi wodne i ich odcinki, usytuowane na śródlądowych wodach powierzchniowych, za korzystanie z których ponosi się należności, oraz przyporządkowuje te drogi wodne i ich odcinki do właściwych regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Jednostkowe stawki należności za:

  • żeglugę pustych statków towarowych;
  • żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych;
  • przewóz towarów statkami towarowymi oraz holowanie i spław drewna;
  • korzystanie ze śluz lub pochylni: za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach: od 7.00 do 19.00, a także od 19.00 do 7.00.

3. Wzór formularza do składania deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności