Najem powierzchni i adresu dla innej spółki trzeba zgłosić do 30 kwietnia

Taki obowiązek wprowadził art. 129a ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.; dalej: TerroryzmU). Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest zapewnienie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub korespondencyjnego innemu przedsiębiorcy, to musi się wpisać do odpowiedniego Rejestru do 30.4.2022 r. (jeśli zaczął świadczyć te usługi przed 31.10.2021 r.). Inna jest sytuacja nowych podmiotów. Jeśli ktoś teraz zaczyna prowadzić taką działalność, to ma 14 dni na dopełnienie obowiązku.

Problemem jest to, że TerroryzmU nie precyzuje, czym jest taka działalność. Pomocne może być stanowisko Ministerstwa Finansów i komentarze. W uproszczeniu można powiedzieć, że obowiązek dotyczy przedsiębiorców świadczących tzw. outsourcing usług biurowych. Ten rodzaj działalności polega na udostępnianiu wirtualnego biura, a druga strona umowy korzysta z adresu, który jest niezbędny dla ustanowienia siedziby i obsługi korespondencji.

Taki podmiot nie musi faktycznie istnieć (przebywać) w danym miejscu, co więcej – czasami nie ma nawet takiej możliwości.

W odpowiedzi, które otrzymał Polski Związek Firm Deweloperskich Ministerstwo napisało, że: przepis dotyczy sytuacji, w których usługa tworzy coś więcej niż zwykły najem powierzchni, bo zapewnia siedzibę czy adres prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny oraz inne pokrewne usługi osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Zasadniczo przepisom TerroryzmU nie podlegają podmioty wynajmujące powierzchnie biurowe czy magazynowe, z których najemcy faktycznie korzystają.

Wpis do Rejestru wiąże się też z poniesieniem opłaty w wysokości 600 zł.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności