Najczęstsze błędyprzy rozliczaniu podatku od nieruchomości w gminie

Każdy przedsiębiorca posiadający na własność budynki oraz samodzielne lokale, ale także użytkownik obiektów należących do miasta lub gminy, tj. jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia i zgłoszenia do opodatkowania ich powierzchni użytkowej. Dlatego też w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości trzeba złożyć korektę za okres, którego dotyczy wykryta pomyłka.

Najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu:

  1. Wielkość powierzchni ustala się zgodnie z przepisami podatkowymi, a nie budowlanymi. Zasadniczym błędem jest bezkrytyczne branie pod uwagę danych wynikających np. z pozwolenia na budowę lub z projektu budowlanego. Norma budowlana ustalona jest w stanie surowym, tj. bez uwzględnienia grubości tynków i okładzin. Dla celów podatkowych istnieje obowiązek mierzenia powierzchni po wewnętrznej długości ścian, a więc z uwzględnieniem tynków i okładzin kamiennych.
  2. Wiele wątpliwości przysparza kwestia naliczania podatku od pięter technicznych występujących w budynkach biurowych oraz produkcyjnych. Przestrzenie takie nie zawsze powinny być uznawane za kondygnacje i tym samym być zgłaszane do opodatkowania. Zależy to m.in. od ich lokalizacji, konstrukcji oraz wymiarów.
  3. Opodatkowanie obiektów takich jak stacje transformatorowe oraz wszelkiego typu obiekty wypełnione w całości lub w przeważającej części infrastrukturą techniczną, np. stacje przekaźnikowe, stacje redukcyjne gazu itp. Podatek powinien być opłacany jak od budynku, a nie jak od budowli.
  4. Powierzchnia gruntu, jaką należy zgłosić w deklaracji podatkowej, musi być spójna z danymi widniejącymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez odpowiednie starostwo powiatowe. Właściciel gruntu nie jest bezpośrednio zawiadamiany o zmianach w ewidencji gruntów i budynków dokonywanych z urzędu. Informacje o takich zmianach są umieszczane jedynie na odpowiednich stronach internetowych, w prasie i fizycznie na tablicy informacyjnej w starostwie.
Ważne
Jeśli podatnik stwierdzi, że w deklaracjach podatkowych popełnił błąd, to powinien złożyć do organu korektę wraz ze stosownym wyjaśnieniem. W przypadku niedopłaty podatku należy samodzielnie obliczyć i wpłacić odsetki od zaległości. Przy korekcie podatku zmniejszającej należności za minione latanależy złożyć pisemny wniosku o nadpłatę (wyjaśnienie powodów korekty wraz z podaniem podstawy prawnej). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności