Nadwyżka budżetowa w JST w pierwszym kwartale 2017 r.

Ministerstwo swój komunikat oparło na raportach, przesłanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Według tych danych I kwartał zamknął się zbiorczo nadwyżką w kwocie 12,4 mld zł, przy planowanym deficycie na poziomie 15,7 mld zł.

W I kwartale jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły bardzo wysokie dochody w łącznej kwocie 62,2 mld zł (co stanowi 27,3% planu na 2017 r.). To znaczący wzrost (aż o 15,8%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj także dochody były wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. - 5,3%.

Jak w tym czasie kształtował się poziom wydatków JST? Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego w I kwartale wyniosła 49,8 mld zł, co stanowiło 20,4% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 19,2% - podaje MF w komunikacie.

Bardzo obiecująco wyglądają także dane dotyczące poziomu zadłużenia JST. Według danych z Komunikatu MF zadłużenie w I kwartale 2017 r. wyniosło ponad 69 mld zł, co stanowiło 29,9% planowanych dochodów ogółem. Zadłużenie „było o 3,1% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast w stosunku do 2016 r. zadłużenie po I kwartale 2017 r. było niższe o 1,3%".
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności