Ministerstwo swój komunikat oparło na raportach, przesłanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Według tych danych I kwartał zamknął się zbiorczo nadwyżką w kwocie 12,4 mld zł, przy planowanym deficycie na poziomie 15,7 mld zł.

W I kwartale jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły bardzo wysokie dochody w łącznej kwocie 62,2 mld zł (co stanowi 27,3% planu na 2017 r.). To znaczący wzrost (aż o 15,8%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj także dochody były wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. – 5,3%.

Jak w tym czasie kształtował się poziom wydatków JST? Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego w I kwartale wyniosła 49,8 mld zł, co stanowiło 20,4% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 19,2% – podaje MF w komunikacie.

Bardzo obiecująco wyglądają także dane dotyczące poziomu zadłużenia JST. Według danych z Komunikatu MF zadłużenie w I kwartale 2017 r. wyniosło ponad 69 mld zł, co stanowiło 29,9% planowanych dochodów ogółem. Zadłużenie „było o 3,1% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast w stosunku do 2016 r. zadłużenie po I kwartale 2017 r. było niższe o 1,3%”.