Naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie potwierdzać spis wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy

Ministerstwo Finansów zauważyło, że w obowiązującym stanie prawnym podmioty obowiązane do stosowania legalizacyjnych znaków akcyzy mają problemy z potwierdzaniem spisów wyrobów, które podlegają obowiązkowi oznaczania tymi znakami. Stąd w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – wprowadzono zmianę organu potwierdzającego spis przedmiotowych wyrobów. W tym zakresie zmieniono właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na naczelnika urzędu celno-skarbowego. Ma to wyeliminować dotychczasowe problemy z potwierdzaniem takiego spisu ze stanem faktycznym. Przygotowana zmiana jest dostosowana do zmiany przewidzianej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 860). Zmiana miałaby wejść w życie z 1.4.2021.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności