Nabycie spadku przez jednostkę samorządową – nowa forma wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

Nabycie spadku przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę, powiat, województwo) może mieć miejsce wskutekdziedziczenia testamentowego oraz dziedziczenia z mocy ustawyw przypadku gminy. Zgodnie bowiem zart. 935 KC w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu.

Ważne
Podstawą do wygaśnięcia zobowiązania jest prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego dochodzi wg stanu na dzień otwarcia spadku (śmierci podatnika).

W przypadku nabycia spadku przez gminę następuje zbieg statusu wierzyciela i dłużnika w zakresie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy. Gmina, nabywając spadek, np. nieruchomość gruntową, od której pozostał po śmierci podatnika niezapłacony podatek od nieruchomości, nie jest już zobowiązana do zapłaty zaległego podatku „sama sobie” – na rzecz budżetu gminy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności