Nabycie prawa do odprawy w podstawowym i dodatkowym miejscu pracy nauczyciela

Rozwiązanie stosunku pracy u jednego i drugiego pracodawcy nastąpiło tego samego dnia tj. 31.8.2020 r. i jest powiązane czasowo z przejściem pracownika na emeryturę. Nauczyciel nabył prawo do odprawy nauczycielskiej w podstawowym miejscu pracy i odprawy z KP w dodatkowym miejscu pracy.

Podstawą wypłaty nauczycielskiej odprawy emerytalnej jest przepis art. 87 KartaNauczU, który przewiduje wypłatę odprawy w wysokości 2 lub 3 miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem pracy nauczyciela. Zgodnie z art. 91c KartaNauczU w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy – KartaNauczU mają zastosowanie przepisy KP. Odprawa emerytalna wypłacana na podstawie art. 921 KP wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie.

Ustawodawca, w ramach przywileju zawodowego, przewidział wypłatę korzystniejszej tzn. wyższej niż wynikającej z przepisów KP odprawy emerytalnej dla nauczyciela. Jednocześnie ustawodawca ograniczył ten przywilej tylko do tzw. podstawowego miejsca pracy. Z uwagi na fakt, że KartaNauczU nie zawiera przepisów regulujących wypłatę odprawy emerytalnej z dodatkowego miejsca pracy, należy na podstawie art. 91c KartaNauczU zastosować ogólne przepisy wynikające z KP. Każdy pracownik pracujący na podstawie dwóch umów o pracę nabywa prawo do odprawy emerytalnej niezależenie od siebie. Prawo do odprawy emerytalnej nie zależy od charakteru stosunku pracy, tj. od tego czy jest on podstawowy, czy dodatkowy. Jedynie w przypadku nauczycielskiego stosunku pracy jedna z odpraw emerytalnych będzie miała charakter szczególny – bo jej wysokość będzie zależała od tego, czy dana szkoła jest podstawowym miejscem pracy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności