Na posiedzenia sądów administracyjnych będą miały wstęp także osoby małoletnie

1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 1136 opublikowano ustawę z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Nowelizacja wprowadza zmiany do art. 95 ustawy z 30.8.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Zgodnie z jego nowym brzmieniem, na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają:

  • poza stronami i osobami wezwanymi, tylko osoby pełnoletnie, ale przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu małoletnim ;
  • tylko osoby wezwane.

Zmiana polega właśnie na umożliwieniu wstępu na posiedzenie jawne także osobom małoletnim.

Na marginesie warto wspomnieć, że nowelizacja wprowadza analogiczną zmianę do art. 152 ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).

2. Komentarz

Nowelizacja umożliwia więc udział w posiedzeniach jawnych wspomnianych postępowań - jako publiczności - także osobom małoletnim. Co istotne, nie wprowadzono kryterium wieku osoby małoletniej, tj. nie przewidziano dolnej granicy wieku uczestnika. Skoro jednak to przewodniczący będzie miał prawo zezwolić na udział w posiedzeniu osoby małoletniej, należy założyć, że to od jego decyzji będzie zależał także wiek takiego uczestnika. Przewodniczący będzie musiał w każdym przypadku ocenić, czy np. udział takiej osoby nie będzie narażał ją na treści i okoliczności, których nie może z racji wieku być świadkiem.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności