Na audyt energetyczny coraz mniej czasu. Kary mogą być dotkliwe

Obowiązek wykonania audytu energetycznego na ponad 6 tysięcy polskich firm nakłada ustawa o efektywności energetycznej z 20.5.2016 r., która weszła w życie 1 października 2016 r. W ciągu 12 miesięcy od tej daty (czyli do 30 września) określona kategoria przedsiębiorców ma przeprowadzić pierwszy audyt energetyczny (taka procedura ma być powtarzana co 4 lata).

Kto podlega takiemu obowiązkowi? Ustawa określa, że procedurę audytu energetycznego ma przeprowadzić przedsiębiorca, który w dwóch ostatnich latach obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników

lub

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Ustawa wymaga, by przedsiębiorca objęty obowiązkiem skatalogował co najmniej 90% energii zużywanej w firmie, przy czym badaniem trzeba objąć również ogrzewanie, wykorzystywanie oleju opałowego, węgla i innych paliw.

Kto nie zrealizował jeszcze tego obowiązku, powinien się pospieszyć, bo sama procedura może zająć nawet dwa, trzy miesiące, a kary, które ustawodawca przewidział, mogą się okazać bardzo dotkliwe. Przedsiębiorca, który nie zrealizuje obowiązku może dostać karę w wysokości nawet 5% rocznego obrotu. Dla najmniejszych firm objętych tym obowiązkiem byłaby to kwota 2,5 mln euro.

Z badania, przeprowadzonego przez agencję Kantar Millward Brown na zlecenie firmy doradczej Ayming Polska wynika, że większość firm postrzega sporządzanie audytów energetycznych raczej jako kolejny administracyjny obowiązek niż szansę na poprawę efektywności wykorzystania energii, a co za tym idzie, okazję do obniżenia kosztów funkcjonowania. Jednocześnie jednak, aż 93% przedsiębiorstw twierdzi, że koszty energii elektrycznej to istotna pozycja w ich kosztach produkcji.

Warto pamiętać, że na przeprowadzenie audytu energetycznego można pozyskać środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - preferencyjne pożyczki mogą wynieść nawet do 75% kwalifikowanych kosztów audytu. Można również liczyć na późniejsze umorzenie pożyczki nawet do wysokości 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ponadto, zastosowanie się do zaleceń po wykonaniu audytu przyniesie znaczące oszczędności.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności