Od grudnia 2016 r. ma zacząć obowiązywać specjalny rejestr, dzięki któremu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie lepiej kontrolować nabywanie ziemi przez cudzoziemców.

Cudzoziemcy interesują się nabywaniem nieruchomości w Polsce. W 2013 roku wydano im 320 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych, lokali, udziałów i akcji. W poprzednim roku było takich zezwoleń już 410. Przełożyło się to na zakup przez cudzoziemców nieruchomości gruntowych o powierzchni niemal 3,9 tys. ha i lokali o powierzchni ponad 861 tys. mkw.

Ministerstwo zapewnia, że za każdym razem kontrolowało takie transakcje, a od kiedy obowiązuje nowa ustawa (z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw; Dz.U. z 27.4.2016 r., poz. 585) te umowy były sprawdzane jeszcze dokładniej.

Teraz, według planów MSWiA, kontrola nad nabywaniem ziemi przez obcokrajowców ma być jeszcze skuteczniejsza. W grudniu miałby zacząć działać specjalny system, w którym rejestrowane byłyby wszystkie transakcje nabywania nieruchomości przez obcokrajowców. System pozwoliłby także na kontrolowanie dalszych losów nieruchomości – już po ich trafieniu w ręce obcokrajowców.