Z danych GUS

Liczba osób bezrobotnych na koniec grudnia wyniosła 1046,4 tys., wobec 1025,7 tys. osób w listopadzie 2020 r. Oznacza to, że procentowy wzrost liczby bezrobotnych był podobny jak przed rokiem i wyniósł 2%. Liczba bezrobotnych wzrosła o 20,7 tys. w grudniu 2020 r. miesiąc do miesiąca wobec wzrostu 16,8 tys. w grudniu 2019 r. W stosunku do sytuacji sprzed roku liczba bezrobotnych wzrosła o 180 tys. osób, tj. o 20,8%.

Prognoza MRPiT

W związku z silną sezonowością bezrobocia rejestrowanego oczekujemy, że miesiące zimowe przyniosą zwiększony napływ osób bezrobotnych do rejestrów. Taka sytuacja miała miejsce także rok temu a analiza historyczna wskazuje, że wzrost ten nie powinien przekroczyć 1 punktu procentowego.

Źródło:

gov.pl