Każdego roku ok 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw, ale biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy spowodowany pandemią COVID-19, są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy.

Bezpieczna praca sezonowa

Polska kampania skierowana jest do pracowników sezonowych zatrudnionych w UE głównie w branży rolno – spożywczej oraz w miarę możliwości do innych branż charakteryzujących się sezonowością podejmowania pracy za granicą.

Kampania ma służyć pracownikom sezonowym, którzy powinni wiedzieć, że mają prawo do sprawiedliwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju, oraz że mogą zwrócić się do różnych instytucji, sieci unijnych czy partnerów społecznych o pomoc, informacje i oferty pracy sezonowej w UE. Kampania informacyjna sieci EURES będzie prowadzona do końca października 2021 r.

Cel kampanii 

Celem kampanii w Polsce jest:

  • promowanie wśród pracowników sezonowych szukających pracy na terenie UE wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
  • dostarczanie informacji z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE, oraz
  • zachęcenie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE.

Kampania na terenie Polski realizowana jest przez Europejską Sieć Służb Zatrudnienia – EURES, która jest jedną z głównych sieci wspierających mobilność pracowników na unijnym rynku pracy. W ramach EURES działania informacyjne prowadzi Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy.

W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomiła działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową tj. spotkania informacyjne, warsztaty, prelekcje, webinaria on-line. Działania te będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE – praktyczne informacje skierowane do pracowników sezonowych oraz aktualne informacje na temat wydarzeń, które odbywać się będą w ramach kampanii w Polsce.

Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług doradczych, Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi 15.6.2021 r. rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE.

Źródło:

gov.pl