Lipiec był  piątym miesiącem z rzędu, gdy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszał się. Najnowsze dane o bezrobociu pokazują, że powoli wracamy na stabilną ścieżkę gospodarczą.

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,5%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (8,9%). W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekraczał 9%.

W lipcu 2021 r. według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 120,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 2,8 tys. (2,3%)  więcej niż w czerwcu 2021 r. i o 14,6 tys. (13,8%) więcej niż w lipcu 2020 r.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w lipcu  2021 r. wyniosła 975,9 tys. osób bezrobotnych i w porównaniu do końca czerwca 2021 r. liczba ta zmniejszyła się o 17,5 tys. osób, czyli o 1,8%.

Według opublikowanych 30.7.2021 r. przez Eurostat danych w czerwcu 2021 r. stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,6% wobec 7,1% w UE27 i 7,7% w strefie euro. Polska zajęła 3 miejsce, ex aequo z Maltą pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

Źródło:

gov.pl