W maju 2022 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 % – tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano spadek o 0,1 punktu procentowego.

Najniższy poziom bezrobocia w maju 2022 r. odnotowano – tak jak w poprzednich miesiącach – w Wielkopolsce (2,8 %).

Według wstępnych danych w końcu maja 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 852 tys. bezrobotnych, to o 26 tys. mniej niż w końcu kwietnia br.

Zharmonizowana stopa bezrobocia w kwietniu 2022 r., liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3 %. Polska zajęła drugie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej (po Czechach i ex aequo z Niemcami). Unijna średnia wyniosła 6,2 %.

Źródło:

gov.pl