Po raz ostatni mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w końcu lipca 1990 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na niezmienionym poziomie (5,1 %), a w zestawieniu z końcem października 2021 r. była niższa o 0,8 pkt. proc.

Najlepiej sytuacja wygląda w województwie wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 2,8 %. Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie podkarpackim (8,7 %).

W październiku 2022 roku (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 86,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 13,2 tys. (13,3%) mniej niż miesiąc wcześniej i o 34,7 tys. (28,7%) mniej niż w październiku 2021 r.

Porównując poziom bezrobocia z końcu października 2022 r. do stanu z końca lutego 2020 r. (przed epidemią Covid-19) liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 122,4 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,4 % niższa niż w końcu lutego 2020 r.

Źródło:

gov.pl