MRiPS i UE w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy

Dotychczasowy napływ obywateli Ukrainy to dopiero początek drogi i wyzwanie, przed jakim staje nie tylko Polska, ale wszystkie państwa Unii Europejskiej.

Specustawa już w Sejmie

Od początku wojny, czyli od 24 lutego, otworzyliśmy granice dla obywateli Ukrainy. Do dziś przybyło ich już ponad 1,4 mln, w większości to kobiety z dziećmi.

Po rejestracji na granicy kierowani są oni do zlokalizowanych w dwóch województwach punktów recepcyjnych, a stamtąd przewożeni dalej. Mogą wybierać sami, czy skorzystają z dalszego wsparcia państwa, zamieszkają tymczasowo w domach udzielających im gościny Polaków, udadzą się do rodziny albo znajomych lub opuszczą Polskę.

Całość procedur zostanie uregulowana w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która jest procedowana w Sejmie RP.

Praca dla kobiet, opieka dla dzieci

Największym wyzwaniem, związanym z rynkiem pracy, będzie zmiana profilu osób poszukujących zatrudnienia. Dotychczas pracowało u nas ponad milion Ukraińców, jednak w większości byli to mężczyźni. Choć rynek pracy jest chłonny – bezrobocie według szacunków Eurostatu wynosi 2,8 % - to teraz pracy będą szukać kobiety, najczęściej mające pod opieką małe dzieci.

Minister zapewniła, że już toczą się rozmowy z pracodawcami, dotyczące przygotowania odpowiednich ofert. Ci mają ułatwione zadanie – do legalizacji pracy wystarczy zgłoszenie kandydata w ciągu siedmiu dni do urzędu pracy. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga oprócz tego rozszerzenia sieci miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Odpowiednie rozwiązania w tym obszarze także zawiera powstająca ustawa.

Kluczowym zagadnieniem jest koordynacja pomocy. W tym celu został uruchomiony rządowy portal pomagamyukrainie.gov.pl, na którym publikowane informacje służą zarówno oferującym pomoc i potencjalnym pracodawcom oraz Ukraińcom poszukującym wsparcia i zatrudnienia.

Opiekun tymczasowy

Omówiono również działania skierowane do dzieci. Procedury zostały podzielone na trzy etapy. Pierwszy to ewakuacja z terenów Ukrainy, drugi to skierowanie do nowopowstałego hubu w Stalowej Woli, gdzie mogą odpocząć po stresie trudach podróży oraz trzeci – przewiezienie do docelowego miejsca pobytu.

Ze względu na dobro dzieci nie rozdzielamy przybywających grup. W specustawie została także ustanowiona nowa instytucja „opiekun tymczasowy”. Pozwoli ona przekazać zgodnie z prawem opiekę nad przyjeżdżającymi dziećmi osobom, z którymi przybyły – wychowawcom z domów dziecka, czy dalszej rodzinie. Dzięki temu nie będą one kierowane do systemu polskiej pieczy zastępczej.

500 mln euro dla Ukrainy z UE

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. demokracji i demografii, wyjaśniła, że w UE istnieje już dyrektywa mówiąca o ochronie tymczasowej, która może znaleźć zastosowanie w obecnej sytuacji.

Służy ona wsparciu wysiłków podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie w celu przyjęcia osób z Ukrainy. Powstanie tzw. „Platforma solidarności”, na której państwa członkowskie wymienią informacje o zdolnościach w zakresie ich przyjmowania, która będzie koordynowana przez Komisję Europejską.

Na początek Unia Europejska przekaże Ukrainie i państwom pomagającym 500 mln euro w ramach wspólnotowości.

Wiceprzewodnicząca KE podkreśliła, że z uwagi na dalsze bezpieczeństwo dzieci bardzo ważny jest proces ścisłej ich rejestracji, zaś aktywizację ułatwi jak najszybsze włączenie w system oświaty.

Źródło:

gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności