Szef resortu rodziny i polityki społecznej w celu ułatwienia młodym ludziom łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym dostrzega potrzebę prowadzenia stabilnej polityki mieszkaniowej, zatrudnieniowej, podatkowej i zdrowotnej. Konkretne rozwiązania zostały zawarte w Strategii Demograficznej 2040 oraz w Polskim Ładzie.

Łączenie pracy z życiem rodzinnym

Do realizacji propozycji prorodzinnych potrzebna jest szeroka koalicja samorządów, organizacji pozarządowych i pracodawców. Wielu z  nich już stwarza pracownikom dobre warunki, pozwalające na łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Konkretna pomoc pracodawców 

Obecni i potencjalni rodzice potrzebują stabilnego, to znaczy gwarantowanego umową o pracę zatrudnienia, możliwości korzystania z elastycznego czasu pracy czy pracy na część etatu, według własnych potrzeb. Na stronach rządowych pojawiła się zapowiedź rozmów na te tematy z pracodawcami.

Źródło:

gov.pl