W porównaniu do stanu z końca lipca 2021 r. liczba osób figurujących w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 13,1 tys. osób, czyli o 1,3 %. 

Sierpień był szóstym miesiącem z kolei, gdy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszał się. 

W analogicznym okresie ubiegłego roku poziom rejestrowanego bezrobocia zmniejszył się o 1,6 tys. osób, tj. o 0,2 %, co oznacza, że sytuacja na rynku pracy w 2021 r. kształtowała się korzystniej niż rok wcześniej. Poziom bezrobocia w końcu sierpnia 2021 r. był o 66,2 tys. (o 6,4 %) niższy niż przed rokiem. 

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w sierpniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 %, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostała bez zmian, a w zestawieniu z sierpniem 2020 r. spadła o 0,3 pkt. proc. 

W żadnym województwie bezrobocie nie przekraczało 9 % i kształtowało się w przedziale od 3,4 % w Wielkopolsce do 8,7 % w województwie warmińsko-mazurskim. 

W sierpniu 2021 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 113,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To 16,9 tys. (17,5 %) więcej niż w sierpniu 2020 roku. 

Według opublikowanych 1.9.2021 r. danych, w lipcu 2021 r. zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,4 % wobec 6,9 % unijnej średniej i 7,6 % w strefie euro. Polska zajęła czwarte miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej.