Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2021 r. kształtowała się w przedziale od 3,2 % w województwie wielkopolskim do 8,6 % w województwie warmińsko-mazurskim. W każdym województwie wskaźnik ten był od 0,1 do 0,2 punktu proc. niższy niż miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,5 % i w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc. Przed rokiem stopa bezrobocia wynosiła 6,1 % mówimy więc o spadku rzędu 0,6 punktu proc. 

W analogicznym okresie ubiegłego roku w rejestrach urzędów pracy figurowało ponad milion osób bezrobotnych (1018,4 tys.). Teraz, według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zarejestrowanych było 912,3 tys. osób bezrobotnych, czyli dokładnie o 106,1 tys. osób mniej niż przed rokiem. Mówimy więc o spadku rzędu 10,4 proc. rok do roku. 

Bezrobocie według Eurostat

We wrześniu 2021 r. stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,4 % wobec 6,7 % w Unii Europejskiej  i 7,4 % w strefie euro.