Stopa bezrobocia w październiku 2022 r. wyniosła, podobnie jak miesiąc wcześniej, 5,1 % i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami MPiPS. W zestawieniu z końcem października 2021 r. to wynik o 0,8 pkt. proc. niższy.

Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia wśród krajów UE. Wyprzedzają nas tylko Czechy. Według wyliczeń Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce we wrześniu 2022 roku wyniosła 2,6 % wobec 6 % w Unii Europejskiej i 6,6 % w Eurolandzie.

Prawo pracy – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź