Można wstrzymać wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki budynku

Takie stanowisko zajął w wydanym niedawno postanowieniu WSA w Łodzi (postanowienie z 2.6.2016 r., II SA/Łd 332/16). Przedmiotem złożonej skargi było żądanie wstrzymania wykonania decyzji nakazującej rozbiórkę rozbudowanej o taras części jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Sąd podzielił funkcjonujący pogląd, że zasadniczo wykonanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu już ze swej istoty rodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Chodzi bowiem o to, że ewentualna szkoda poniesiona wskutek rozbiórki obiektu wiąże się przede wszystkim z:

1) utratą nakładów finansowych poniesionych na jego realizację,

2) poniesieniem nakładów finansowych w celu wykonania nałożonego obowiązku.

Warto też zwrócić uwagę, że zgodnie z poglądem podzielanym przez orzecznictwo, w sprawach budowlanych, w których zazwyczaj chodzi o budowę lub rozbiórkę obiektu, trwałe skutki wykonania decyzji administracyjnych są w istocie nieuniknione (patrz np.: postanowienia NSA: z 19.1.2012 r., II OZ 1382/11; z 24.2.2012 r., II OSK 385/12; z 5.10.2012 r., II OZ 863/12, z 23.1.2013 r., II OZ 29/13).

Biorąc to pod uwagę, WSA w Łodzi:

1) podkreślił, że celem instytucji wstrzymania wykonania aktu jest jedynie tymczasowe ukształtowanie stosunków między podmiotami,

2) uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie, ponieważ skarżący w sposób należyty wykazali, że w tym przypadku wykonanie decyzji nakładającej obowiązek rozbiórki spowoduje nieodwracalne skutki.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności