Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) zostało udostępnione podatnikom. Wszyscy, którzy składają PIT-37 mogą skorzystać z tej usługi. PFR będzie dostępne w części ogólnodostępnej Portalu Podatkowego pod adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

PFR może złożyć podatnik niezalogowany, wystarczy tylko adres email, na który kierowana będzie korespondencja.

Przed wysłaniem podatnik powinien zweryfikować wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) pod kątem poprawności i kompletności danych. Udostępnienie wstępnie wypełnionego zeznania jest możliwe dzięki elektronicznemu przesyłaniu przez płatników informacji o dochodach osób fizycznych.

Do pobrania PFR i wysłania zeznania podatkowego niezbędne są następujące dane:

  • Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP;

  • Imię i nazwisko;

  • Data urodzenia;

  • Kwota przychodu za 2014 r. – suma przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R;

  • Kwota przychodu za 2013 r. – niezbędna do wysyłki zeznania;

  • Adres e-mail.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 nie obejmuje m.in. przychodów otrzymywanych od organów emerytalno-rentowych (np. ZUS). Jeśli podatnik otrzymał przychody od organów rentowych powinien je uwzględnić (dopisać) w zeznaniu. Wstępnie wypełnione zeznanie (PFR) realizowane jest w ramach Projektu e-Deklaracje2.
(źródło: Ministerstwo Finansów – Departament Administracji Podatkowej)