W związku z powstałymi wątpliwościami co do możliwości wszczynania postępowań sądowych przez grupy konsumenckie jako, że wdrożeniem przepisów rozporządzenia zajmują się organy ochrony danych. Niemiecki sąd zdecydował się skierować pytania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Jak wynika z przygotowanej przez rzecznika generalnego opinii stowarzyszenia ochrony konsumentów mogą wszcząć postępowania wobec organizacji, które naruszą gwarancje ochrony danych o ile pozwalają na to przepisy krajowe.

W opinii rzecznik podkreślił, że wprowadzone rozporządzenie miało wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych dlatego nie można wykluczyć możliwości wszczynania postępowania przed sądami krajowymi. Takie ograniczenie skutkowałoby faktycznym zmniejszeniem ochrony danych osobowych.

W opinii powołano się na wyrok w sprawie Fashion ID w której Trybunał przedstawił podobne stanowisko jak to zaprezentowane przez rzecznika generalnego. Wyrok w sprawie Fashion ID dotyczył jednak dyrektywy o ochronie danych, która była poprzedniczą RODO.

Jak wskazują organizacje konsumenckie dzięki potwierdzeniu możliwości wnoszenia pozwów przed sądami krajowymi działania mogą być podejmowane bez względu na to czy faktycznie doszło do naruszenia czyjegoś prawa do ochrony danych.

Pomimo że opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału, często ostateczny wyrok odzwierciedla przedstawioną przez rzecznika opinię. Już teraz organizacje wskazują, że zaprezentowana opinia i możliwy podobny wyrok Trybunału byłyby zwycięstwem organizacji, a w konsekwencji każdego konsumenta.

Co więcej przedstawiona przez rzecznika generalnego opinia pozwala mocno powiązać ochronę konsumentów oraz prywatności. Ze szczególnym naciskiem na odpowiednie informowanie o zakresie przetwarzania danych osobowych.

Po wydaniu opinii rzecznika pozostaje czekać na wyrok Trybunału, który może potwierdzić przedstawioną opinię lub ją odrzucić i przedstawić własną ocenę na zadane pytania. Niezależnie, w którą stronę podąży Trybunał w swojej decyzji warto śledzić dalszy ciąg tej sprawy, ponieważ może on wpłynąć na działalność organizacji chroniących prawa konsumenckie, ale i administratorów danych.

Źródło: https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/consumer-groups-could-sue-facebook-eu-advocate-general-says/