Możliwość zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 159 opublikowano ustawę z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do art. 31zzca KoronawirusU. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 AlkU – chodzi o opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie.

W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w powyższej uchwale, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za 2021 r. w terminie do 31.1.2021 r. Poza tym, termin wniesienia opłaty należnej w 2021 r. można było przedłużyć do 31.12.2021 r.

Oznacza to, że opłacenie do końca stycznia 2021 r. tej opłaty mogło przyczynić się do zwrotu jej części, jeżeli rada gmina zdecydowała o tym w podjętej uchwale.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności