Od niedawna sądy mogą nie tylko zmienić, lecz także uchylić decyzje ZUS, gdy doszło do rażącego naruszenia procedury. Jednak w praktyce możliwość taką stosuje się rzadko, co wynika ze stosunkowo wąskiego zakresu przedmiotowego tego przepisu (art. 47714 par. 21 kodeksu postępowania cywilnego; dalej: KPC). Ogranicza się on bowiem do trzech grup decyzji, które dość rzadko goszczą na wokandzie. Ponadto wyjątkowe są sytuacje, gdy można rzeczywiście przypisać oddziałom ZUS rażące naruszenie procedury. Dlatego wydaje się, że przepis ten pozostanie swoistym wentylem bezpieczeństwa w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy do takich naruszeń ze strony ZUS dojdzie.