Możliwość składania deklaracji kwartalnych w 2017 roku