Możliwość przekazania ministrowi aktywów państwowych praw z udziałów i akcji wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2388 opublikowano ustawę z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zmiany wprowadzono do GospNierRolU.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 GospNierRolU, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR), obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami obowiązki publicznoprawne.

Ważne

Wchodzące w skład Zasobu prawa z udziałów i akcji w spółkach wykonuje KOWR.

Do art. 5 GospNierRolU dodano przepisy ust. 8 i 9, z których wynika, że w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych (obecnie Minister Aktywów Państwowych) KOWR, za zgodą ministra rolnictwa, przekazuje ministrowi aktywów państwowych wykonywanie wspomnianych wyżej praw z akcji lub udziałów. Z dniem przejęcia tych praw stają się one mieniem Skarbu Państwa niewchodzącym w skład Zasobu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności