Projekt przewiduje ponowne wprowadzenie od 1.9.2020 r. do dnia odwołania na obszarze Polski stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwości czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn laptopów i tabletów (obowiązującej pierwotnie do 30.6.2020 r.) na rzecz:

  1. placówek oświatowych (czyli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół wyższych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
  2. organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z 27.10.2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej –  w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym,
  3. organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe  – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Warunkiem stosowania przedmiotowej preferencji będzie (tak jak dotychczas) zawarcie pomiędzy podatnikiem dokonującym darowizny towarów i obdarowanymi pisemnej umowy darowizny, dodatkowo, w przypadku dokonania darowizny na rzecz organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wymagane jest posiadanie przez podatnika kopii umowy darowizny tego sprzętu dokonanej przez te organizacje na rzecz placówek oświatowych. W przypadku zaś darowizny dokonywanej na rzecz organów prowadzących szkołę lub placówkę wymagane jest, aby z umowy zawartej pomiędzy podatnikiem a tym podmiotem wynikało, że sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany do prowadzonej przez niego placówki oświatowej.