Zważywszy na zainteresowanie programem, NFOŚiGW zwiększył budżet programu „Moja Woda” w 2020 r. o dodatkowe 10,2 mln zł, do kwoty 114,87 mln zł.

Założeniem projektu „Moja Woda” jest, by każdy właściciel domu jednorodzinnego otrzymał dofinansowanie do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów budowy przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, tj. zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Według wiceprezes NFOŚiGW Artura Lorkowskiego inwestycje zatrzymają ponad 1,2 mln metrów sześciennych wody opadowej rocznie.

Wbrew obawom o sprzedaż gruntu, na którym znajduje się oczko wodne, działki takie nie podlegają prawu pierwokupu przez Skarb Państwa. Mogło to również mieć wpływ na tak duże zainteresowanie projektem.

Źródło: https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/blekitno-zielona-infrastruktura/programy-dofinansowa