Mniej wymogów dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających deklaracje podatkowe

Po wejściu w życie ustawy nie trzeba będzie mieć specjalnych uprawnień do:
1) prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i rachunkowych i innych ewidencji oraz udzielania im pomocy w tym zakresie;
2) sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
Bez zmian pozostaną regulacje dotyczące udzielania opinii i porad podatkowych oraz reprezentowania przed organami administracyjnymi w postępowaniach oraz w zakresie kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych. Czynności te nadal prowadzić mogą także – obok doradców podatkowych – radcowie prawni i adwokaci.
W przypadku usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ustawa przewiduje likwidację większości funkcjonujących obecnie wymogów. Nadal konieczne będzie zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz bycie niekaranym za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe.
Zgodnie z nowym prawem, obowiązywać przestanie wymóg korzystania z pełni praw publicznych. Zniesiony zostanie także wymóg posiadania wyższego wykształcenia kierunkowego, zdania egzaminu państwowego (dla osób z wykształceniem średnim) oraz odbycia praktyki w księgowości (obecnie 2 bądź 3 lata – dla osób po egzaminie oraz osób z wykształceniem wyższym kierunkowym).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności