Mniej biurokracji w zarządach wspólnot?

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (pilotowany przez Ministerstwo Rozwoju) znajduje się na etapie opiniowania. Przepisy, nad którymi pracuje Rada Ministrów zakładają, że zarządy wspólnot mieszkaniowych nie będą musiały zwoływać posiedzeń po to, żeby decydować o bieżących sprawach wspólnoty.

Co ciekawe, taki obowiązek został dodany niedawno w art. 21 ustawy o własności lokali - był to element ustawy nowelizującej przepisy Tarczy antykryzysowej uchwalonej 31.3.2020 roku.

Według obecnie obowiązującego prawa uchwała zarządu wspólnoty może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów oddanych częściowo na posiedzeniu, a częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przepisy precyzują również, jak oblicza się kworum. W tej sytuacji uwzględnia się członków zarządu uczestniczących w posiedzeniu poprzez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uzasadniając tamte zmiany rząd wskazywał, że: „Zaproponowane zmiany mają na celu umożliwienie działania organom spółdzielni, w tym mieszkaniowych, oraz wspólnot mieszkaniowych, których członkowie mogą być poddani kwarantannie”. Zaproponowane rozwiązania zostały zapożyczone z regulacji Kodeksu spółek handlowych, dotyczących prostej spółki akcyjnej.

Po wejściu w życie zmian obowiązki te zostaną wykreślone. Ma to, zdaniem projektodawców, usprawnić działania wspólnot mieszkaniowych. Jak zapisano w uzasadnieniu do projektu: „uchwała zarządu wspólnoty może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów oddanych częściowo na posiedzeniu, a częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności