Młode firmy też skorzystają ze wsparcia

Poprzednie rozporządzenie, chociaż formalnie pozwalało niedawno założonym firmom na skorzystanie z pomocy, to jednak nakładało warunki, które w praktyce to uniemożliwiały. Przedsiębiorcy musieli porównywać ze sobą miesiące, w którym zakazano im działalności, np. przedsiębiorca, który składałby wniosek w lutym, miał porównywać przychody z grudnia lub stycznia z przychodami z listopada, kiedy większość branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, już dawno była "zamrożona".

Większość nowych firm nie była w stanie w tej sytuacji wykazać 40 proc. spadku przychodów. W tej sprawie interweniował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Nowe rozporządzenie umożliwia porównanie obecnych przychodów do tych uzyskanych we wrześniu 2020 r., czyli w ostatnim miesiącu, kiedy obowiązywały niewielkie obostrzenia. To powoduje, że wiele firm, założonych w poprzednim roku, będzie mogło wykazać spadek przychodów i liczyć na pomoc. Co istotne, rozporządzenie daje możliwość uzyskania wsparcia także za grudzień i styczeń.

Na czym ma polegać wsparcie dla firm, zgodnie z nowymi przepisami?

Rozporządzenie stanowi o pomocy w czterech obszarach:

  • jeśli przychód w następstwie wystąpienia COVID-19 był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego, to z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nastąpi wypłata świadczenia w celu ochrony miejsc pracy. Takie wsparcie będzie przysługiwało przez trzy miesiące;
  • przedsiębiorca będzie mógł też liczyć na wypłatę postojowego lub ponownego świadczenia postojowego, jeśli jego firma na miesiąc przed złożeniem wniosku miała spadek przychodów co najmniej o 40 proc.;
  • przedsiębiorca będzie mógł dostać dostację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (to skierowane jest do mikro i małych firm);
  • przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia będą też zwolnieni z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusze: Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Emerytur Pomostowych, jeśli firma była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności