Ministerstwo wyjaśnia, kto składa oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Na pismo przesłane przez PIIB odpowiedział podsekretarz stanu Robert Nowicki. Oświadczenie o możliwości podłączenia projektowanego obiektu do istniejącej sieci ciepłowniczej spoczywa na projektancie części branżowej w zakresie instalacji ogrzewczych lub ciepłej wody użytkowej, które mogą być zaopatrywane z sieci ciepłowniczej. Jak stwierdził wiceminister, projektant, który koordynuje przygotowanie projektu nie może potwierdzić czy wszystkie jego części zostały wykonane należycie, bo może to wykraczać poza zakres posiadanych przez niego uprawnień budowlanych.

Ministerstwo odpowiedziało też, jak należy zrealizować obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia. Projektant obiektu nie występuje do przedsiębiorstwa ciepłowniczego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia danego obiektu do sieci. Wystarczy, że zweryfikuje odpowiednie przesłanki, np. pytając operatora sieci ciepłowniczej, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej.

Oświadczenie należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę budynku, który powinien być wyposażony w źródła ciepła. Oświadczenie nie musi być poprzedzone uzyskaniem przez inwestora tzw. warunków przyłączenia. Projektant, składając oświadczenie, bierze pod uwagę jedynie techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu na terenie, gdzie ma być ulokowany budynek.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności