Minister Sprawiedliwości rozważa wprowadzenie obowiązku nagrywania czynności notarialnych. Z pomysłem nagrywania wystąpił też Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu w sprawie wyłudzania mieszkań pod pretekstem umów pożyczkowych.

Minister Sprawiedliwości rozważa także zaostrzenie kar dyscyplinarnych dla notariuszy, którzy zatwierdzają lichwiarskie umowy.

Problemem jest to, że ustalenie po fakcie, jak naprawdę wyglądała rozmowa u notariusza, jakich informacji i pouczeń on udzielił, jest bardzo trudne. Stąd pomysł nagrywania czynności notarialnych z udziałem dwóch stron (co pomogłoby też samym notariuszom w udowodnieniu prawidłowości swojego postępowania).

Ważne
Pomysł z nagrywaniem czynności notarialnych jest efektem skarg od osób, które w wyniku niekorzystnych umów w formie aktów notarialnych utraciły prawo do swoich nieruchomości. Ich zdaniem notariusze nie informowali ich o faktycznych skutkach podpisywanego aktu notarialnego.