Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany dla pracowników w razie śmierci pracodawcy

Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej przewidują, że jeżeli przedsiębiorstwo w wyniku spadkobrania ma przypaść gminie albo Skarbowi Państwa, jako spadkobiercy ustawowemu, wprowadzony będzie obowiązek ogłoszenia przez Skarb Państwa o możliwości nabycia przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu przez pracownika lub pracowników zmarłego przedsiębiorcy, w terminie do roku od dnia ogłoszenia. Sprzedaż przedsiębiorstwa przez gminę albo Skarb Państwa ma następować z uwzględnieniem cen rynkowych.

Co ze stosunkami pracy po śmierci przedsiębiorcy?

Projekt założeń przewiduje, że - w razie śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - umowy o pracę nie wygasną, a wszystkie uprawnienia i obowiązki pracodawcy będą wykonywane przez prokurenta mortis causa, czyli prokurenta na wypadek śmierci. Projekt odsyła do odpowiedniego stosowania art. 231 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), który reguluje kwestię przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę pod warunkiem, że do zapewnienia ciągłości działalności przedsiębiorstwa przez jej przejęcie przez następcę prawnego bądź powołanie prokurenta mortis causa dojdzie w okresie do 1 miesiąca od dnia otwarcia spadku.

Prokurent mortis causa będzie wykonywać wszystkie obowiązki spoczywające na pracodawcy związane z zabezpieczeniem społecznym pracowników, czyli obowiązki płatnika składek.

Omawiane zmiany mają wejść w życie 1.1.2018 r. Z założeń ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej powstanie projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności