Ministerstwo Finansów zweryfikowało przekazane pliki JPK za luty 2017 r.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r. w postaci:

  • rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres,
  • rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
  • przypadki uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Do podatników, u których stwierdzono tego rodzaju przypadki zostaną skierowane drogą e-mailową z adresu [email protected] pisma w ww. zakresie. Pisma będą opatrzone podpisem Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków, z prośbą o sprawdzenie składanych plików JPK_VAT oraz w przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek - skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT.

W przypadku otrzymania takiego pisma wszelkie pytania i wątpliwości co do zidentyfikowanych rozbieżności należy kierować bezpośrednio do właściwych urzędów skarbowych.

Podatnicy otrzymują także powiadomienia drogą pocztową ze swoich urzędów skarbowych, w sprawie niezgodności wartości wykazanych w rejestrach VAT i przekazanych plikach JPK, między podatnikiem, a jego kontrahentem.

Niezgodności te mogą wynikać np. z wykonywanych transakcji na zasadzie odwrotnego obciążenia oraz innego momentu wykazania VAT należnego i naliczonego między kontrahentami (sprzedający wykazuje VAT należny w styczniu, a nabywca odlicza VAT naliczony w lutym).

Urząd skarbowy prosi o pisemne wyjaśnienie takich sytuacji i zachowanie należytej staranności w wypełnianiu JPK.

Reakcja podatnika na wyżej wymienione powiadomienia jest monitorowana.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności