Ministerstwo Finansów zapowiada duże zmiany w podatkach dochodowych

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt nr UD 126). Przygotowywany projekt nowelizacji przewiduje m.in. nałożenie na tzw. "duże" podmioty (takie, które miały przychody powyżej 50 mln euro) dodatkowego obowiązku informacyjnego. Firmy te będą zobowiązane do publikacji sprawozdań o strategii podatkowej zawierającej określone dane m.in. o transakcjach z podmiotami powiązanymi, planowanych restrukturyzacjach, liczbie zgłoszonych schematów podatkowych i inne. Przy czym z obowiązku publikacji zostaną wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego. Niewypełnienie obowiązku może skutkować nałożeniem wysokich kar.

Ministerstwo Finansów proponuje także zmiany limitów wpływających na uzyskanie statusu "Małego podatnika". Po zmianach podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli skorzystać z obniżonej 9-procentowej stawki podatku osiągając przychód do 2 mln euro. Stanowić to będzie niemal dwukrotny wzrost wysokości limitu przychodów pozwalających na skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku.

Resort planuje także ograniczenie ulgi abolicyjnej. Będzie obowiązywała specjalna kwota wolna od podatku dla osób zarabiających za granicą. Jeśli dochody osiągnięte poza granicami kraju nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą one rozliczane na dotychczasowych zasadach.

W ramach projektowanych zmian planowane są także duże zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Przede wszystkim od stycznia 2021 r. zostanie podwyższony do kwoty 2 mln zł limit przychodów uprawniający do skorzystania z tej formy rozliczenia. Katalog podmiotów wyłączonych z możliwości rozliczania się w ryczałtem zostanie mocno ograniczony. Ponadto zaproponowano m.in. obniżenie stawek ryczałtu, czy też ujednolicenie stawki podatku dla najmu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności